Deelnemende hogescholen

Leerlingen kunnen de gehele dag terecht op de locaties van NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Per klas bezoeken de leerlingen één hogeschool, waar alle workshops worden aangeboden. De klassen worden vooraf geïnformeerd over welke hogeschool ze bezoeken.

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
Leeuwarden

Van Hall Larenstein
Agora 1
Leeuwarden

Menu