Deelnemende hogescholen

Je kan de gehele dag terecht op de locaties van NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein. Per klas bezoek je één hogeschool, waar alle workshops worden aangeboden. Je wordt vooraf geïnformeerd over op welke hogeschool je de workshops gaat volgen.

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
Leeuwarden

Van Hall Larenstein
Agora 1
Leeuwarden

Menu