Natuur & Gezondheid

Ben jij nieuwsgierig en vind je het leuk om dingen te onderzoeken en te verbeteren? En ben je goed in vakken als biologie en scheikunde? Dan is het profiel Natuur & Gezondheid jou op het lijf geschreven. Dit profiel is gericht op gezondheid, chemie, milieu, voeding, water, planten en dieren. De vakken scheikunde, biologie en wiskunde A zijn verplicht in dit profiel.

Mogelijke vervolgstudies zijn o.a.:

 • Milieukunde
 • Bos- en natuurbeheer
 • Biotechnologie
 • Biologie en medisch laboratoriumonderzoek
 • Verloskunde
 • Chemische technologie
 • Voedingsmiddelentechnologie
 • Diermanagement
 • Chemie
 • Dier- en veehouderij
 • Land- en watermanagement
 • Tuinbouw en akkerbouw
 • Forensisch laboratoriumonderzoek

Met het profiel NG ben je ook toelaatbaar tot de opleidingen die genoemd worden bij de profielen CM en EM. Voor sommige van die opleidingen heb je een tweede moderne vreemde taal nodig, of economie of m&o. Je decaan kan je hierover meer vertellen.

Menu