Colofon

De game Oryente is ontwikkeld in opdracht van NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein als onderdeel van de Wegwijsdag – een voorlichtingsevenement voor Havo 3 leerlingen in Friesland.

In samenwerking met 8D Games, Online Media Koffer, Beeldkrullend en Smart Camels event design

Menu